• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015
Up

Kooli dokumendid

Mikitamäe Kooli põhimäärus

ava põhimäärus Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel

Setomaa valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

ava määrus Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel

 

Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord
Õpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend
Õpilase kooli vastuvõtmise avalduse blankett
Mikitamäe Kooli töökorralduse reeglid (2021 a.)
Loovtöö korraldamise ja läbiviimise kord
Hädaolukorra lahendamise plaan Mikitamäe Koolis 2023
Arenguvestluste läbiviimise kord
Mikitamäe Kooli lasteaia andmekaitsetingimused
 
 
Powered by Phoca Download