• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Mikitamäe Kooli põhiväärtused:

                         M- motivatsioon
                         I- isamaalisus
                         K- kaasatus
                         I- innovaatilisus
                         T- turvalisus
                         A- avatus
                         M- mitmekülgsus
                         Ä- ärksus
                         E- ettevõtlikkus


                         K- kaasaegsus
                         O- omanäolisus
                         O- optimism
                         L- loovus