• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Esmaspäevast - neljapäevani toimuvad õppetunnid järgmistel kellaaegadel:

1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
4. tund 11.20 – 12.05
5. tund 12.20 – 13.05
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.10 – 14.55
8. tund 15.00– 15.45

Reedel toimuvad õppetunnid järgmistel kellaaegadel:

1. tund 8.30 – 9.10
2. tund 9.20 – 10.00
3. tund 10.10 – 10.50
4. tund 11.05 – 11.45 (KLASSIJUHATAJA TUND)
5. tund 12.00 – 12.40
6. tund 12.50 – 13.30
7. tund 13.35 – 14.15

Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

I söögivahetund (1.- 4. klass) 11.05 – 11.20 (15 min.)
II söögivahetund (5.-9. klass) 12.05 – 12.20 (15 min.)