• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Mikitamäe Kooli ajalugu lühidalt:

1890.a. loodi 3-klassiline Usinitsa algkool, mis Eesti Vabariigi ajal töötas neljaklassilise algkoolina.

1912.a. avati uus koolimaja Mikitamäe külas.

1929.a. moodustati kooli juurde 5. klass.

1930.a. hakkas Mikitamäe kool töötama 6-klassilise algkoolina.

1941.a. alates töötas kool neljas eraldi asuvas majas.

1945.a. reorganiseeriti kool 7-klassiliseks kooliks ja see asus kuues eraldi olevas majas.

1953.a. alustati uue koolimaja hoone ehitamist Soelaane külla.

1954.a. avati uus koolimaja.

1955/56 õppeaastal rajasid kooli õpilased ja õpetajad oma jõududega ja vahenditega nõuetekohase spordiväljaku.

1960.a. reorganiseeriti kool 8-klassiliseks ja 1988.a. 9-klassilisteks kooliks.

1989. aastal sai kool Mikitamäe Põhikooli nimetuse.

2007. aastal kujundati Mikitamäe Põhikool Mikitamäe Lasteaiaga liitmise teel ühise juhtimise alla ümber lasteaed-põhikooliks ning kooli nimeks sai Mikitamäe Kool.