• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Töötajad

Selleks, et üks kool saaks normaalselt funktsioneerida peab seal kahtlemata töötama lisaks õpetajatele veel teatud hulk tublisid inimesi, kelle ülesandeks on tagada õppetööks soodne keskkond. Selle heaks on koolis tööl: