• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Külastasime jõulumaad Lüübnitsas:

Õpilasfirmade laat Värskas:

Muinasjutupäev koolis:

Mikitamäe ja Värska noorte jalgpalli kohtumine:

Kolme kooli spordipäev Mikitamäel:

Külastasime Otepää seiklusparki:

Eesti Vabariigi president külas:

Aabitsapidu:

Vabariigi aastapäeva aktus: