• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

 

7.30 Lasteaia avamine
7.30 - 8.20

Laste saabumine

- vabategevus

- loovmäng

- individuaalne töö lastega

- suhtlus ja info jagamine lapsevanematega

8.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.45 Planeeritud lõimitud õppetegevused
10.45 – 11.00 Ettevalmistused õueminekuks
11.00 – 12.00 Õues viibimine
12.00 – 12.15 Rühmaruumi tulek, ettevalmistus lõunasöögiks
12.15 – 12.45 Lõunasöök
12.45 – 13.00 Valmistumine lõunauneks
13.00 – 15.00 Puhke- ja uinakuaeg
15.00 – 15.15 Ärkamine, ettevalmistused õhtuooteks
15.15 – 15.45 Õhtuoode
15.45 – 17.15

Laste kojumineku periood

- vabategevus – mäng toas või õues

- individuaalne töö lastega

- loovmäng

- suhtlus ja info jagamine lastevanematega

17.30 Lasteaia sulgemine 

 

  • Kõik tegevused igapäevaselt minuti pealt ei toimu. Väike ajaline nihe on normaalne ning võib tekkida seoses laste arvuga, vanusega, päeva sündmustega jms.