• Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Lasteaed 2023

 • Lasteaed 2021

 • Koolipere septembris 2022

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

 • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal: 

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024