• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Alustasime robootikaringiga

Kolme kooli spordipäev

Õppekäik Vastseliina kanti

Väikemaarjapäev Laossinas

100 päeva pidu

Robootikaringis

Sõbrapäev

Spordipäev