• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

 KUTSE

Ootame Sind Setomaa haridusmudeli ümarlauale Värska Kultuurimajja 24.jaanuaril 2023 algusega kell 14.00.

Arutame ja plaanime, milline peaks olema Setomaa haridusvõrgu tulevik ja haridusmudel. Sinu arvamus on väga oluline!

Ümarlauda veab TERA kooli juhtkond.