• Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Lasteaed 2023

 • Lasteaed 2021

 • Koolipere septembris 2022

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

 • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015

Hea lapsevanem!

Mikitamäe Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 02. novembril 2022 algusega kell 16.00 koolimajas.

PÄEVAKORD:

 1. „Last abistava täiskasvanu käitumine“ (Karmen Kartsepp, Setomaa valla sotsiaalpedagoog)
 1. Projekti „Noorte heaks“ tutvustus (Jorgen Oras, Mikitamäe Noortekeskuse  noorsootööspetsialist)
 1. Ülevaade Mikitamäe Kooli hoolekogu tööst (Raili Mõttus, hoolekogu esimees)
 1. Lapsevanemate valimine kooli hoolekogusse (Karin Sonts, direktor)

Pärast koosolekut on võimalik vestelda oma lapse klassijuhataja, noorsootööspetsialistiga või  aineõpetajatega.

 

Lugupidamisega

Karin Sonts,  kooli direktor