• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2023

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2024 - Mikitamäe Kool 2015
Sellel päeval toimusid erinevad töötoad mitmesuguste tegevustega: erinevate kauguste mõõtmine sammude ja mõõdulindi abil ?(matemaatika); räppimine ?, aliase mängimine, looduslike pillide meisterdamine (muusika); looduslikust materjalist mandalate meisterdamine ? (kunstiõpetus); liikumismängud Mölki, Cornhole, Püüa-Viska tähelepanumäng ja munakarbi bingo (üldõpetus); numbrimäng (võõrkeeled).
Tegusast päevast annab ülevaate video:
283732005_7396587597079280_249390378439069171_n.jpg283472242_7396588043745902_5413434182811430960_n.jpg