• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2020 - Mikitamäe Kool 2015

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad:

I kooliastme tasemetööd

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

II kooliastme tasemetööd

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.