• Mikitamäe Kool 2016

 • Mikitamäe Kool 2016

 • Mikitamäe Kool 2016

 • Mikitamäe Kool 2016

 • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2019 - Mikitamäe Kool 2015

2018/2019. ÕPPEAASTA TASEMETÖÖD JA NENDE TOIMUMISAJAD.

I KOOLIASTME TASEMETÖÖD

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
  matemaatikas: 15. mai 2019.

II KOOLIASTME TASEMETÖÖD

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
 • matemaatikas: 21. mai 2019.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.