• Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Lasteaed 2021

 • Lasteaed 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

Copyright 2021 - Mikitamäe Kool 2015

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021