• Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Lasteaed 2021

 • Lasteaed 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2021

 • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

Copyright 2022 - Mikitamäe Kool 2015

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022