• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2019 - Mikitamäe Kool 2015

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal:

eesti keel: 3. juunil 2019
eesti keel teise keelena (kirjalik): 3. juunil 2019
eesti keel teise keelena (suuline): 3.– 5. juunil 2019
matemaatika: 10. juunil 2019
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.