• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2018 - Mikitamäe Kool 2015

Mikitamäe Kooli õppenõukogu liikmed on kõik kooli õpetajad ja tugispetsialistid ning õppenõukogu tööd juhib direktor. Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab Haridus- ja Teadusministeeriumi määrus. Protokollide ja otsustega on võimalik tutvuda koolis direktori kabinetis. 

Õppenõukogu toimumise ajad aastal 2018:

24. oktoober 2018 a. nr. 3.1.-13/4

28. august 2018 a. nr. 3.1.-13/3 

07. märts 2018 a. nr 3.1-13/1

Õppenõukogu toimumise ajad aastal 2017:

27. november 2017 a. nr. 3.1.-13/5

31. august 2017 a. nr. 3.1.-13/4

15. juuni 2017 a. nr. 3.1.-13/3

01.juuni 2017 a. nr. 3.1.-13/2

06. märts 2017 a. nr. 3.1.-13/1