• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2018 - Mikitamäe Kool 2015

 

HUVIRINGIDE TEGEVUS Mikitamäe Koolis 2017/2018 õ.a.

Huviringi nimetus

Sihtgrupp

Toimumise aeg

Juhendaja

Tegevuse väljund

Mudilaskoor

1.-4.kl

Neljapäev

6. tund

Eva Sulaoja

Kooli ja valla üritused

Spordiring

1.- 4.kl

Kolmaspäev

6.tund

Annika Sirendi

Kooli, valla, MK spordivõistlustel

Spordiring

5. - 9. kl

Kolmapäev

7.tund

Annika Sirendi

Kooli, valla , MK spordivõistlustel

Tööõpetuse

ring

3.-9.kl

tüdrukud

Esmaspäev

7.tund

Maret Vabarna

Kodukandi käsitöö, seto pitsi konkurss, näitused, ÕF

Tehnoloogiaring

1.-9. kl.

Esmaspäev

7.-8. tund

Avo Aia

ÕF, puidutöötlemine

Robootikaring

1.-6. klass

Vastavalt kokkuleppele

Ene Hainsoo

Robootikakomplektide WeDO ja EV konstrueerimine

Muusikaring

1.-8. klass

Esmaspäev

7. tund

Eva Sulaoja

Erinevate pillide õpe, esinemine kontserditel, solistide ettevalmistamine esinemisteks

Seto kiil ja kirändüs

3.-5. klass

5. tund neljapäeval

Vello Jüriöö

Esinemine üritustel setokeelsete tekstidega

Seto kiil ja kirändüs

6.-9. klass

6.tund neljapäeval

Vello Jüriöö

Esinemine üritustel setokeelsete tekstidega

Ringide tegevusi kajastavad ringipäevikud.