• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2020 - Mikitamäe Kool 2015

Mikitamäe Kooli põhiväärtused:

                         M- motivatsioon
                         I- isamaalisus
                         K- kaasatus
                         I- innovaatilisus
                         T- turvalisus
                         A- avatus
                         M- mitmekülgsus
                         Ä- ärksus
                         E- ettevõtlikkus


                         K- kaasaegsus
                         O- omanäolisus
                         O- optimism
                         L- loovus