• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2019 - Mikitamäe Kool 2015

Mikitamäe kooli lapsevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 06. septembril 2017 algusega kell 17.00 II korrusel keemiaklassis.

PÄEVAKORD:
1. Kooli õppekava (hindamise korraldus) muudatuste teavitamine
(Karin Sonts, direktor)
2. Lapsevanemate esindaja valimine hoolekogusse (Karin Sonts, direktor)
3. Ülevaade Mikitamäe Kooli hoolekogu tööst (Igor Taro, hoolekogu esimees)
4. Küsimused ja arutelud

Karin Sonts
Mikitamäe Kooli direktor
5332 0687