• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2021

  • Lasteaed 2021

  • Koolipere septembris 2022

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2022, allikas: Setomaa ülembsootska

  • Mikitamäe Kooli õpetajad september 2022

Copyright 2023 - Mikitamäe Kool 2015

Täiendavate meetmete rakendamine COVID-19 leviku tõkestamiseks Mikitamäe Koolis

Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 23 lõige 1, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel, kooskõlastatult 18.01.2022 Terviseametiga ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega ning Setomaa valla hallatavas asutuses Mikitamäe Koolis organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks, annab Setomaa Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1. Rakendada Mikitamäe Koolis järgmiseid meetmeid:
1.1. viia perioodiks 19.01.2022 kuni 26.01.2022 Mikitamäe Kool distantsõppele. Distantsõppes osalemine on õpilastele kohustuslik. Õppetöö korralduse osas annab kool informatsiooni e- päeviku (eKool) kaudu;
1.2. sulgeda perioodiks 19.01.2022 kuni 26.01.2022 Mikitamäe Kooli lasteaia liitrühm;
1.3. peatada perioodil 19.01.2022 kuni 26.01.2022 Setomaa Noorsootöö Keskuse Mikitamäe piirkonnas toimuvate huviringide ja huvitegevuse tegevus;
1.4. peatada perioodil 19.01.2022 kuni 26.01.2022 Setomaa Muusikakooli õpe Mikitamäel.

 Setomaa Vallavalitsus

Korralduse link