• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2017 - Mikitamäe Kool 2015

Kinnitatud: Direktori käskkirjaga nr 1.1.-4/12 10.09. 2015

HUVIRINGIDE TEGEVUS Mikitamäe Koolis 2015/2016 õ.a.

Huviringi nimetus Sihtgrupp Toimumise aeg Juhendaja Tegevuse väljund
Mudilaskoor 1.-4.kl

Neljapäev

6.tund

Eva Sulaoja Kooli ja valla üritused
Filmi- ja sõnakunsti ring 5.-9.kl Vastavalt kokkuleppele Mari Järg Koolisisestel ja -välistel üritustel osalemiseks valmistumine (luulekonkursid, lugude kirjutamise võistlused, etluskonkursid, filmikonkursid jms).
Omakultuuriring 1.-9.kl Vastavalt kokkuleppele

Karin Sonts

Maret Vabarna

Kooli ja valla üritused,

seto muinasjutu päev

Tüdrukute ansambel 5.-9. kl

Teisipäev

7. tund

Eva Sulaoja

Kooli ja valla üritused

Kontsertidel esinemine

Spordiring 1.- 4.kl

Esmaspäev

6.tund

Annika Sirendi Kooli, valla, MK spordivõistlustel

Majandusõpetuse ring

6. kl.

  Annika Sirendi JA õppeprogrammide alusel esmaste majandusalaste teadmiste omandamine
Spordiring 5. - 9. kl

Kolmapäev

7.tund

Annika Sirendi Kooli, valla , MK spordivõistlustel

Tööõpetuse

ring

3.-9.kl

tüdrukud

Esmaspäev

7.tund

Maret Vabarna Kodukandi käsitöö, seto pitsi konkurss, näitused, ÕF
Tehnoloogiaring 1.-9. kl.

Esmaspäev

7.-8. tund

Avo Aia ÕF, puidutöötlemine
Seto kodulugu 4.-6. kl.

Reede,

6. tund

Vello Jüriöö Omakultuurialased üritused
Kunstiring 2.-9. kl.

Teisipäev,

7. tund

Piret Ziugand Konkursid, kooliruumide dekoratsioon
Liikumisring Lasteaed Kolmapäev Annika Sirendi Lasteaia üritused
Loovusring 4.-6. klass Vastavalt kokkuleppele Eva Sulaoja Loovmängud, käeline tegevus
Õpilasesindus 1.-9. klass Vastavalt kokkuleppele Mari Järg Koolisiseste ühisürituste korraldamine
Raamatusõbrad 1.-6. klass

Reede

7. tund

Eevi Jüriöö Omaloomingu konkurssidest osavõtt
Muusikaring 4.-8. klass Vastavalt kokkuleppele Eva Sulaoja Erinevate pillide õpe, esinemine kontserditel, solistide ettevalmistamine esinemisteks

Ringide tegevusi kajastavad ringipäevikud.