• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2017 - Mikitamäe Kool 2015

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  • ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.