• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2018 - Mikitamäe Kool 2015

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018 õa.

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
  • vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.