• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2018 - Mikitamäe Kool 2015

Olete oodatud kõik kooliperega järgmisel esmaspäeval 29. mail kell 18 koolimajas arutama üheskoos, milliseks kujuneb Mikitamäe Kooli tulevik pärast haldusreformi ja kuidas sellele helgele tulevikule võimalikult hästi kaasa aidata.

1) Kuulame ühe väikese kooli eestvedaja ettekannet, mida tähendab kogukonna (lapsevanemate) suurem roll kohaliku kooli hoidmisel.
2) Saame teada, mida on Mikitamäe Koolis õppimine andnud selle tublidele vilistlastele.
3) Arutame töögruppides olulistel teemadel - õppekava suunad, korralduslikud küsimused (koolivaheajad, koolipäeva algus, olmeteemad) ja kõik muu, mis oluline tundub.
Mõttetalgute tulemusel saab hoolekogu ja kooli juhtkond väärt informatsiooni edasiste plaanide tegemiseks.

Igor Taro
Mikitamäe Kooli hoolekogu esimees