• Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Lasteaed 2021

  • Lasteaed 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

  • Mikitamäe Kool 2021

Copyright 2022 - Mikitamäe Kool 2015

Austatud lapsevanem!

Millised on COVID-19 peamised sümptomid, kuidas on korraldatud vaktsineerimine ja testimine koolides ning kuidas luua COVID- tõendit? Palun tutvuge alljärgneva infoga ning täitke seejärel lehel 2 asuv nõusoleku vorm.

Mis on COVID-19?

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus. Koroonaviirus levib enamikel juhtudel piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja otsekontakti kaudu. Viirus võib levida ka saastunud pindade kaudu.

Millised on COVID-19 sümptomid?

COVID-19 sümptomid ja ka haiguse kulg avalduvad erinevalt. Haigus võib kulgeda ilma haigustunnusteta, kergete või raskete sümptomitega, lõppedes halvimal juhul surmaga.

Peamised sümptomid on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, köha, lihasvalu, maitsemeelte kadu, haistmismeelte kadu, väsimus ja nõrkustunne. Rohkem infot sümptomite kohta leiab Terviseameti lehelt. Täpsemat infot võimalike sümptomite kohta jagab ka vaktsineerimist või testimist läbi viiv tervishoiutöötaja.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on tervishoiuteenus, mis on avatud kõigile inimestele alates 12. eluaastast  Noorte- ja haridustöötajate ning õpilaste vaktsineerimine aitab haridussüsteemi avatuna ja toimimas hoida. 

Alaealist vaktsineeritakse koolis ainult vanema või eestkostja nõusolekul. Juhul, kui vanem või eestkostja ei anna alaealisele vaktsineerimiseks nõusolekut, aga laps vaktsineerimist siiski soovib, võib kooliõde soovitada lapsele perearstiga konsulteerimist. Perearstiga konsulteerimise järel võib laps nõusoleku vaktsineerimiseks anda ise.

Koolikeskkonnas korraldab vaktsineerimisi kooliõde. Vaktsineerimise käigus tagatakse lapsele põhjalik nõustamine ja antakse vaktsiini pakendi infoleht. Eestis kasutatavate COVIC-19 vaktsiinide osas leiab info Terviseameti lehelt. Konkreetse vaktsiini osas jagab infot ka vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja.

Üks süst tehakse lapsele, kui laps on koroonaviiruse läbi põdenud (6. kuul või hiljem pärast tervenemist). Lapsele tehakse kaks süsti, kui ta pole põdenud haigust läbi. Sõltuvalt vaktsiinist on kahe doosi vaheline intervall erinev: Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaktsiini puhul 6 nädalat ja SpikeVax (Vaccine Moderna) puhul 28 päeva. Kõik Euroopa Liidus kasutamiseks loa saanud vaktsiinid on ühtviisi ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed.

Vaktsineerimise järel peab laps viibima vaktsineerimiskohas tervishoiutöötaja jälgimise all vähemalt 15 minutit.

Vaktsineerimise järgselt võivad esineda kõrvaltoimed. Tüüpilisemad COVID-19 vaktsiinide kerged kõrvaltoimed on süstekoha valu ja turse, peavalu, palavik, halb enesetunne, väsimus, iiveldus, oksendamine, suurenenud lümfisõlmed, lihasvalu, liigesvalu, kõhulahtisus. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga. Kõrvaltoimete tekkides võib konsulteerida perearsti või helistada perearsti nõuandeliinile, telefonil 1220. Kõrvaltoimete osas rohkem infot leiab Terviseameti lehelt ning seda jagab ka vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja.

Väga harva esineb pärast vaktsineerimist teatud müokardiidi ja perikardiidi juhte, mille sümptomiteks võivad olla hingamisraskus, südamepekslemine, ebaregulaarne südamerütm ja valu rindkeres. Vastavate sümptomite tekkel tuleb koheselt pöörduda arsti poole. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab vaktsineeri.ee lehelt.

Testimine lähikontakti korral koolikeskkonnas

Täielikult vaktsineeritud inimesed ei pea lähikontaktsena jääma karantiini.

Kui 12-aastane või vanem laps ei ole täielikult vaktsineeritud, tehakse talle koolis toimunud COVID-19 lähikontakti korral kaks koroonatesti. Esimene test on lapsesõbralikul viisil antigeeni kiirtest. 72h möödudes tehakse PCR-test kurguloputusvedelikust. Testimist koordineerib kooliõde koostöös Terviseameti regionaalse osakonnaga. Testimisega nõustudes kehtib koolikeskkonnas lihtsustatud karantiini kord.

Testimisega mittenõustumisel tuleb koolis toimunud lähikontakti korral jääda karantiini üldiselt kehtivas korras. Karantiini ajal ei ole kool kohustatud korraldama lapsele juhendatud õpet, kuid võib seda võimalusel pakkuda.

Kuidas hoiduda haigestumisest?

Distantsi hoidmine, maski kandmine, kätehügieen, ruumide puhastamine, isikukaitsevahendite kasutamine.

Rohkem infot koroonaviiruse kohta leiab: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

COVID tõend

Oma lapse täielikku COVID-19 vastu  vaktsineeritust või COVID-19 haiguse läbipõdemist saate tõendada, luues patsiendiportaalis COVID-tõendi ja laadides selle alla.