• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2020 - Mikitamäe Kool 2015

 !!TÄHELEPANU!!

MIKITAMÄE KOOLI VILISTLASTE KOKKUTULEK JÄÄB RIIGIS KEHTIVA ERIOLUKORRA TÕTTU ÄRA!!!! 

VILISTLASTE KOKKUTULEK TOIMUB 2021. AASTAL!

Olge terved!

MIKITAMÄE KOOLIPERE