• Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

  • Mikitamäe Kool 2016

Copyright 2020 - Mikitamäe Kool 2015
 
 
 
8. okt. "Uma süük - kõgõ parõb"  ( proomimõ kooli sööklah seto süükõ).
9. okt.  Setomaa sünnüpäiv. Küläh om sootska Luigasõ Inara.
9. okt. Esinemine Verskah Setomaa-pääväl (Evert, Pärtel, Andrus, Ragnar).
9. okt. Miktämäe latsiaia latsõ' üteh tõisi Setomaa latsiaiduga Verska muusiumih.